Giới thiệu về chúng tôi

Công ty CP Đánh giá Phù hợp Việt Nam (Vietnam Conformity Assesment JSC) được thành lập từ năm 2019 và hoạt động trong lĩnh vực đo kiểm, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng của VNCA là thực hiện đo kiểm, thử nghiệm các loại pin lithium, ắc quy cho nhiều loại trang thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay.
Phòng thử nghiệm của Công ty VNCA được đặt tại tòa BT02-21, Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội được trang bị đầy đủ các thiết bị, máy đo hiện đại để phục vụ các bài kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, QCVN 2x:202x/BTTTT của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Pin Lithium