Cục Viễn Thông gửi văn bản cảnh báo tới các công ty nhập khẩu không hoàn thiện thủ tục Kiểm tra chất lượng đúng thời hạn

Cục Viễn Thông gửi văn bản cảnh báo tới các công ty nhập khẩu không hoàn thiện thủ tục Kiểm tra chất lượng đúng thời hạn

Cục Viễn Thông gửi văn bản cảnh báo tới các công ty nhập khẩu không hoàn thiện thủ tục Kiểm tra chất lượng đúng thời hạn

Cục Viễn Thông gửi văn bản cảnh báo tới các công ty nhập khẩu không hoàn thiện thủ tục Kiểm tra chất lượng đúng thời hạn

23:13 - 20/05/2020

Căn cứ theo Nghị định 74/2018/TT-BTTTT của Chính phủ và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, thủ tục kiểm tra chất lượng nhà nước đối với các sản phẩm, hàng hóa thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ TT & TT quản lý bao gồm các bước như sau:

(1) Đăng ký Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại Cục Viễn Thông
(2) Nộp bản Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cho Cơ quan Hải Quan để thông quan
(3) Lấy mẫu sản phẩm để thử nghiệm (trong trường hợp chưa có sẵn kết quả thử nghiệm được chấp nhận)
(4) Nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy (đối với sản phẩm thu phát sóng thuộc Phụ lục 1 Thông tư 04/2018/TT_BTTTT)
(5) Nộp Giấy Chứng nhận hợp quy và bản Tự đánh giá sự phù hợp cho Cục Viễn Thông để hoàn tất thủ tục
Các bước (3), (4), (5) phải được hoàn thành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều công ty nhập khẩu không hoàn thành được thủ tục đúng thời hạn 15 ngày làm việc bởi các lý do sau

- Doanh nghiệp nhập khẩu không nắm được các thủ tục cần thiết, do vậy không biết các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi đăng ký kiểm tra chất lượng

- Doanh nghiệp nhập khẩu không được các nhà cung cấp dịch vụ thông báo đầy đủ các thủ tục phải làm, có thể là do yếu về nghiệp vụ

- Quá trình thử nghiệm kéo dài, hoặc sản phẩm thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

- Doanh nghiệp lúng túng trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy do không nắm rõ các  thủ tục, gây kéo dài thời gian

Do vậy Cục Viễn Thông đã ban hành văn bản cảnh báo đến các Công ty nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục kiểm tra nhà nước (thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, tự đánh giá sự phù hợp) đúng thời hạn, buộc phải hoàn thành trước khi đăng ký kiểm tra chất lượng lần tiếp theo. Trong trường hợp công ty nhập khẩu tiếp tục chây ỳ, Cục Viễn Thông sẽ gửi danh mục sang Cơ quan thanh tra Bộ để tiến hành thanh tra, xử phạt.

Chia sẻ:
Hướng dẫn thử nghiệm pin điện thoại mobile phone, máy tính bảng tablet, máy tính xách tay laptop theo QCVN 101:2020/BTTTT
Phòng thử nghiệm pin VNCA được Bộ TT&TT chỉ định, chính thức cung cấp dịch vụ thử nghiệm pin điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay
Bộ TT & TT quy hoạch băng tần 694 - 806 MHz cho 4G IMT Advanced (LTE Advanced)
Hướng dẫn chuyên sâu về Giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự