Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

22:42 - 20/05/2020

Một số điểm mới, quy định bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT:
1. Các giấy Chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy đã được cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật / quy chuẩn kỹ thuật cũ trước khi thông tư này có hiệu lực, sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 01/09/2019. Doanh nghiệp phải làm các thủ tục để được cấp kết quả thử nghiệm / đo kiểm, Giấy Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật mới để được tiếp tục nhập khẩu và kinh doanh thiết bị vô tuyến, công nghệ thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2.
2. Quy chuẩn kỹ thuật mới về phát xạ cho điện thoại và thiết bị đầu cuối 4G - QCVN 117:2018/BTTTT sẽ được áp dụng đối với Chứng nhận, Công bố hợp quy kể từ ngày 01/09/2019
3. Nhiều thiết bị công nghệ thông tin như máy chủ (server), thiết bị chuyển mạch (switch), định tuyến (router), thiết bị cổng (gateway) được loại bỏ khỏi danh mục thiết bị phải công bố hợp quy
4. Bộ Thông tin và Truyền thông liệt kê mã HS và mô tả sản phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BTTTT.

5. Bỏ yêu cầu về vận chuyển đối với thử nghiệm Pin Lithium và yêu cầu về DVB-T đối với thiết bị DVB-T2.
Ảnh hưởng của việc thực thi Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT:
Do Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT quy định các giấy Chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy đã được cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật / quy chuẩn kỹ thuật cũ trước khi thông tư này có hiệu lực, sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 01/09/2019. Các giấy Chứng nhận hợp quy của các sản phẩm được liệt kê dưới đây sẽ tự động hết hiệu lực và doanh nghiệp cần thử nghiệm lại theo quy chuẩn mới, nộp hồ sơ Chứng nhận hợp quy lại theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới, đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 hoặc 01/09/2019 (QCVN 117 cho thiết bị 4G / LTE):

(1) Điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay có kết nối 4G LTE

(2) Các thiết bị đầu cuối có chức năng kết nối 4G LTE khác (router, gateway...)

(3) Trạm gốc Base station W-CDMA FDD

(4) Thiết bị lặp Repeater 3G W-CDMA FDD

(5) Máy bộ đàm có ăng ten liền để thoại

(6) Máy bộ đàm có ăng ten liền để thoại và gửi tin nhắn

(7) Phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp EPIRB

Lưu ý: QCVN 118:2018 đã đi vào hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019 và thay thế cho TCVN 7189:2009, TCVN 7600:2010. Các kết quả thử nghiệm và Giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy theo TCVN 7189:2009 và TCVN 7600:2010 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

Link tải toàn văn Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14375/5_2019_TT-BTTTT.html?gidzl=5cgjKqueoIaNTAvLGJJFAnH-e5TQQSKf2ItoKraxb28CVVG9NpgN90OhzbfKFyPr0YYe2pPWSbP9Ho33Am

Chia sẻ:
QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA
Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiêt bị cầm tay
Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT